Khoa xét nghiệm di truyền y học

Tìm kiếm kết quả sàng lọc sơ sinh

Số lưu trữ hoặc Mã số xét nghiệm
Tên mẹ (gõ có dấu, in hoa). VD: HƯƠNG
Ngày tháng năm sinh bé. VD: 24/08/2015

Tìm kiếm kết quả sàng lọc trước sinh

Double test hoặc Triple test

Ghi họ tên đầy đủ, in hoa . VD: NGUYỄN THỊ ÁNH
Ngày lấy mẫu . VD: 24/08/2015
Ghi số . VD: 65.5
Ghi số . VD: 35

Thông tin đăng nhập

25/09/2015 15:03-Lưu ý khi sử dụng loại giấy thấm mới(Nhấn vào đây)
25/09/2015 15:03-Bảng kiểm và tờ rơi xét nghiệm Sàng lọc sơ sinh(Tải về tại đây)
25/09/2015 15:01-Tài liệu hướng dẫn tải về từ Youtube các phim hướng dẫn kỹ thuật(Tải về tại đây)
25/09/2015 15:00-Tài liệu tập huấn Sàng lọc trước sinh mẫu máu khô, ngày 18/9/2015, sử dụng Acrobat Reader chế độ Full Screen Mode (Ctrl+L) để trình chiếu(Tải về tại đây)
25/09/2015 08:02-Phim tọa đàm về chương trình sàng lọc sơ sinh - truyền hình HTV(Xem tại đây)
25/09/2015 08:02-Phim hướng dẫn kỹ thuật tách huyết thanh từ máu tĩnh mạch trong xét nghiệm trước sinh bằng mẫu máu tươi(Xem tại đây)
25/09/2015 08:01-Phim hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu trong sàng lọc trước sinh bằng mẫu máu khô(Xem tại đây)